Uwaga, ważne!

Kochani Klubowicze,
Wasze bezpieczeństwo oraz komfort ćwiczeń jest dla nas priorytetową sprawą. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby już od soboty zapewnić Wam to wszystko w Studio HighFit.
Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu bezpiecznego przebywania oraz korzystania z zajęć/siłowni:

 1. Na terenie Studia (wykluczając czas wykonywania wysiłku fizycznego) należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.
 2. Utrzymanie bezpiecznej odległości, przynajmniej 2 m.
 3. Przy stanowisku recepcyjnym znajduje się 1 obsługiwana osoba.
 4. Każdorazowo dezynfekować ręce przy wejściu na terenie Studia, przed wejściem na salę oraz po wyjściu z niej.
 5. Zdezynfekowanie sprzętu, który się używało. W miarę możliwości przychodzić ze swoimi matami.
 6. Zajęcia będą odbywać się przy otwartych oknach oraz drzwiach, a w miarę możliwości – na świeżym powietrzu.
 7. Dopuszczalna ilość osób na sali fitness – 15, na sali Indoor Cycling – 12, na siłowni – 6.
 8. Wszystkie zajęcia są na zapisy ! Zapisów można dokonać poprzez Strefę Klienta dostępną na stronie studiohighfit.pl lub telefonicznie pod nr 512 432 231. Ze względu na bezpieczeństwo prosimy unikania zapisywania się bezpośrednio w recepcji.
 9. Prosimy o nie przychodzenie na zajęcia wcześniej, niż 10 min. przed zajęciami.
 10. Osoby z grup wysokiego ryzyka (w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), prosimy o rozważenie decyzji o korzystaniu z zajęć/siłowni w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, lub zaniechanie korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 11. Klubowicze, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, będą upominani przez personel, w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.